Home
>Hot Spots>Two Sessions
Eyesight Protection:
The Preparatory Conference and the 1st Presidium Conference of the Fourth Session of the Fifth Municipal People’s Congress convened
All preparation arrangements of the Fourth Session of the Fifth Municipal People’s Congress were done, and the Preparatory Conference was convened yesterday afternoon. Huang Qiufang, Director of the Standing Committee of the Municipal People’s Congress, presided over the conference, and Deputy Directors Ruan Shunquan, Zhang Jinan, Wang Youqing, Shu Binyan, He Guoliang, Shen Huangen, and Che Xiaoduan, and Secretary-General Song Changfa were seated in the front row of the Presidium Platform.
 
At the conference, Huang Qiufang declared that there were 426 representatives of the Fifth Municipal People’s Congress, 358 representatives attending the conference, meeting the legal requirements. After that, the representatives passed the name lists of the Presidium and Secretary-Generals, the conference agenda and the censor committee name list of the conference’s planned budget by show of hands.
 
Yesterday afternoon, the 1st Presidium Conference of the fourth Session of the Fifth Municipal People’s Congress was held, passed the name lists of managing and executive chairpersons of the Presidium and the conference agenda.
 
Party Secretary Wang Yongchang, Huang Qiufang, Director of the Standing Committee of the Municipal People’s Congress, Deputy Party Secretaries Gu Qiulin and Shi Jixi, Tan Zhigui and Fang Jianping, members of the Standing Committee of the Municipal Party Committee, Ruan Shunquan, Zhang Jinan, Wang Youqing, Shu Binyan, He Guoliang, Shen Huangen, and Che Xiaoduan, Deputy Directors of the Standing Committee of the Municipal People’s Congress, and Song Changfa, Secretary-General of the Standing Committee of the Municipal People’s Congress, attended the conferece, and Huang Qiufang presided over the conference.
 
The conference passed unanimously the name lists of managing and executive chairpersons of the Presidium, the conference agenda, candidates of Deputy Secretary-Generals, and deadline of proposals.
 
The Presidium of the 4th Session of the 5th Municipal People’s Congress decided: the 4th Session of the 5th Municipal People’s Congress will open in the morning of Feb.15, wind up in the morning of Feb.18, and the deadline for proposals is 12 am of Feb.16.
 
The name lists of the Presidium and Secretary-Generals of the 4th Session of the 5th Municipal People’s Congress (passed at the preparatory conference of the 4th Session of the 5th Municipal People’s Congress convened on Feb.14, 2006)
 
The Members of the Presidium (44 members by the order of name and stroke)
Wang Yongchang  Wang Youqing  Wang Jinliang  Wang Linmin(female)  Che Xiaoduan(female)  Qiu Jinlou  Fang Jianping  Shi Mengqian  Ye Jinru(female)  Shi Jixi  Ruan Shunquan  Sun Zhixiang  Yang Sheng  Li Wenguang  Li Dongshui  Li Huipeng  Wu Yun  He Guoliang  Shen Songli  Shen Huangen  Song Changfa  Zhang Shengliang Zhang Jinan Zhang Xiulan(female)  Zhang Xiajuan(female)  Chen Yueliang  Chen Jiancheng Chen Weijun  Shao Licong  Jin Hefeng  Zhou Yinong  Zhou Jinchang  Meng Jianxin  Zhao Xiuzhen(female)  Yu Zhong  Gu Qiulin  Qian Shijin  Xu Maogen  Wen Peixiong  Gao Guangrong  Huang Qiufang(female)  Liang Fuquan  Shu Binyan  Tan Zhigui
 
Secretary-General
Zhang Jinan (perform two or more duties at the same time)
 
The name list of the Executive Chairpersons of the Presidium of the fourth Session of the Fifth Municipal People’s Congress (passed at the 1st Presidium Conference of the 4th Session of the 5th Municipal People’s Congress convened on Feb.14, 2006)
Huang Qiufang(female)  Ruan Shunquan  Zhang Jinan  Wang Youqing  Shu Binyan  He Guoliang  Shen Huangen  Che Xiaoduan(female)  Song Changfa
 
The name list of the censor committee of the planned budget of the fourth Session of the Fifth Municipal People’s Congress (passed at the Preparatory Conference of the 4th Session of the 5th Municipal People’s Congress convened on Feb.14, 2006)
Director: Shu Binyan
Committeemen: (by the order of name and stroke)
Feng Jianrong  Yang Wenxiao  Li Wenguang  Zhang Zhongchan  Zhang Xiaojuan(female)  Shao Licong  Zhao Xiuzhen(female)  Zhao Guomiao  Xia Jiuchuan  Qian Shijin  Xu Wenguang  Gao Guangrong  Wei Wei
 
The name list of Deputy Secretary-Generals of the fourth Session of the Fifth Municipal People’s Congress (passed at the 1st Presidium Conference of the 4th Session of the 5th Municipal People’s Congress convened on Feb.14, 2006)
Song Changfa  Yi Yongji  Xu Mingguang  Sun Zhixiang  Xu Yaping(female)  Lin Lin(female)  Li Yongxin
 
 


print】 【close
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统